شماره تماس : 02155980928

02155980332

st12
ورق های روغنی

ورق روغنی رول فولاد مبارکه ورق روغنی رول هفت الماس ورق روغنی برشی فولاد مبارکه ورق روغنی برشی هفت الماس ورق های معمولی st12 ورق های نیمه کشش st13 ورق های فوق کشش st14 در ضخامتهای 0/40 الی 2 میلیمتر در ابعاد های مختلف جهت کلیه پروژه ها موجود میباشد