شماره تماس : 02155980928

02155980332

ttt
لوله گالوانیزه ساوه

لوله گالوانیزه گرم لوله گالوانیزه سپنتا لوله گالوانیزه سرد لوله گالوانیزه 1/2 اینچ لوله گالوانیزه 3/4 اینچ لوله گالوانیزه 1 اینچ لوله گالوانیزه 11/4 اینچ لوله گالوانیزه 11/2 اینچ لوله گالوانیزه 2 اینچ لوله گالوانیزه 3 اینچ لوله گالوانیزه 4 اینچ جهت کلیه پروژه های صنعتی ساختمانی و فاضلابی و…