شماره تماس : 02155980928

02155980332

786890
لوله پلیکا نیمه قوی

لوله pvc لوله پلیکا 63 لوله پلیکا 90 لوله پلیکا 110 لوله پلیکا 125 لوله پلیکا 160 لوله پلیکا 200 لوله پلیکا 250 فروش لوله پلیکا قیمت لوله پلیکا جهت کلیه پروژه های ساختمانی و آبرسانی و …