شماره تماس : 02155980928

02155980332

hdpe fitting
اتصالات پلی اتیلن جوشی

اتصالات پلی اتیلن فشارقوی اتصالات جوشی پلی اتیلن 6 بار اتصالات جوشی پلی اتیلن 10 بار اتصالات جوشی پلی اتیلن 16 بار زانو جوشی پلی اتیلن فشارقوی سه راه جوشی پلی اتیلن فشارقوی تبدیل جوشی پلی اتیلن فشارقوی فلنج جوشی پلی اتیلن فشارقوی جهت کلیه پروژه های صنعتی و آب و فاضلاب و کشاورزی و… …