شماره تماس : 02155980928

02155980332

trtyi
اتصالات مانیسمان رده 40

اتصالات مانیسمان رده 80 اتصالات مانیسمان زانو مانیسمان رده 40 سه راه مانیسمان رده 40 تبدیل مانیسمان رده 40 فروش اتصالات مانیسمان زانو مانیسمان رده 80 سه راه مانیسمان رده 80 تبدیل مانیسمان رده 80 قیمت اتصالات مانیسمان کلیه اتصالات مانیسمان در سایزهای 1/2 الی 24 اینچ در رده های مختلف و در متریالهای مختلف …

fitiinges pipe
اتصالات جوشی

اتصالات جوشی رده 40   اتصالات جوشی رده 80 اتصالات جوشی رده 160 زانو رده 40 سه راه رده 40 تبدیل رده 40 کپ رده 40 زانو رده 80 سه راه رده 80 تبدیل رده 80 کپ رده 80 کلیه اتصالات های جوشی در متریالهای A234 WPB – A420 WPL6-WPHY 42/WPHY 46/WPHY 52/ WPHY 56/ …

453569990
اتصالات جوشی بنکن

اتصالات بنکن اتصالات فولادی بنکن فروش اتصالات جوشی بنکن قیمت اتصالات جوشی بنکن سه راه جوشی بنکن تبدیل جوشی بنکن زانو جوشی بنکن کپ جوشی بنکن اتصالات جوشی بنکن رده 40 اتصالات بنکن جهت کلیه پروژه های صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی و…

45356
کپ جوشی

کپ جوشی فولادی کپ جوشی رده 40 کپ جوشی رده 80 کپ جوشی رده 160 فروش کپ جوشی قیمت کپ جوشی فروش کپ جوشی فولادی قیمت کپ جوشی فولادی کپ های جوشی رده 40 از سایز 1/2 الی 24 اینچ جهت کلیه پروژه های صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی و…

768
سه راه جوشی

سه راه جوشی فولادی سه راه جوشی رده 40 سه راه جوشی رده 80 سه راه جوشی رده 160 سه راه جوشی تبدیلی سه راه فولادی جوشی سه راه جوشی مانیسمان فروش سه راه جوشی قیمت سه راه جوشی فروش سه راه جوشی رده 40 قیمت سه راه جوشی رده 40 سه راه های جوشی …

80
زانو جوشی

زانو جوشی فولادی زانو جوشی رده 20 زانو جوشی رده 40 زانو جوشی رده 80 زانو جوشی رده 160 فروش زانو جوشی رده 40 قیمت زانو جوشی رده 40 زانو جوشی 90 درجه زانو جوشی رده 40 1/2 اینچ زانو جوشی رده 40 3/4 اینچ زانو جوشی رده 40 1 اینچ زانو جوشی رده 40 …

ER
تبدیل جوشی صاف

تبدیل جوشی هم مرکز تبدیل جوشی رده 40 تبدیل جوشی رده 80 تبدیل جوشی رده 160 تبدیل فولادی جوشی تبدیل جوشی بنکن تبدیل صاف فولادی تبدیل جوشی فولادی تبدیل جوشی CONC فروش تبدیل جوشی قیمت تبدیل جوشی فروش تبدیل جوشی صاف قیمت تبدیل جوشی صاف جهت کلیه پروژه های صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی …

5664
تبدیل جوشی غیر هم مرکز

تبدیل فولادی غیر هم مرکز تبدیل جوشی کج تبدیل کج جوشی فولادی تبدیل فولادی کج تبدیل جوشی غیر هم مرکز رده 80 تبدیل جوشی غیر هم مرکز رده 40 فروش تبدیل جوشی غیر هم مرکز قیمت تبدیل جوشی غیر هم مرکز تبدیل جوشی ECC جهت مصرف کلیه پروژه های صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی …