شماره تماس : 02155980928

02155980332

wn flanges
فلنج گلودار جوشی

فلنج جوشی گلودار فلنج گلودار جوشی کلاس 150 فلنج گلودار جوشی کلاس 300 فلنج گلودار جوشی کلاس 600 فلنج گلودار جوشی کلاس 900 فلنج گلودار جوشی کلاس 1500 فلنج گلودار جوشی کلاس 2500 فلنج کلاس 150 فلنج کلاس 300 فلنج کلاس 600 فلنج کلاس 1500 قیمت فلنج گلودار جوشی فروش فلنج گلودار جوشی فلنج گلودار …

ss316-fittings
اتصالات استیل

اتصالات استیل کلاس 3000 زانو استیل کلاس 3000 – سه راه استیل کلاس 3000 – بوشن استیل کلاس 3000 – بوشن استیل ساکت – تبدیل استیل کلاس 3000 – وردولت استیل- تردولت استیل – کپ استیل کلاس 3000 – اتصالات جوشی استیل زانو استیل جوشی – زانو استیل رده 10 – زانو استیل رده 40 …

Gasket-spirals- 304 - 316
گسکت اسپیرال وند

گسکت اسپیرال گسکت رینگ جوینت گسکت کلینگریت گسکت نسوز – گسکت نان آزبست – فروش گسکت کلینگریت – قیمت گسکت کلینگریت – گسکت سیم دار- فروش گسکت اسپیرال – قیمت گسکت اسپیرال – فروش گسکت اسپیرال وند- قیمت گسکت اسپیرال وند- گسکت استیل – گسکت فولادی – گسکت کلاس 150 – گسکت کلاس 300 – …

f316
فلنج استیل

فلنج استیل 304 – 316 فلنج استیل گلودار فلنج استیل اسلیپون فلنج استیل کور فلنج استیل ساکت ولد فلنج استیل دنده ای فلنج استیل تخت کف رینگ استیل فلنج استیل 304 – فلنج استیل 316 – فلنج استیل کلاس 150 – فلنج استیل کلاس 300 – فلنج استیل کلاس 300 فلنج استیل pn10 – فلنج …

trtyi
اتصالات مانیسمان رده 40

اتصالات مانیسمان رده 80 اتصالات مانیسمان زانو مانیسمان رده 40 سه راه مانیسمان رده 40 تبدیل مانیسمان رده 40 فروش اتصالات مانیسمان زانو مانیسمان رده 80 سه راه مانیسمان رده 80 تبدیل مانیسمان رده 80 قیمت اتصالات مانیسمان کلیه اتصالات مانیسمان در سایزهای 1/2 الی 24 اینچ در رده های مختلف و در متریالهای مختلف …

Stainless-Steel-Flanges 316 - 304 wn
قیمت فلنج استیل

قیمت فلنج استنلس استیل قیمت فلنج گلودار استیل قیمت فلنج گردن دار استیل قیمت فلنج کور استیل قیمت فلنج اسلیپون استیل قیمت فلنج لبه دار استیل قیمت فلنج تخت استیل قیمت فلنج استیل RTJ قیمت فلنج 316 قیمت فلنج 304 قیمت فلنج استیل PN10 قیمت فلنج استیل PN16 قیمت فلنج استیل PN40 قیمت فلنج استیل …

flange 316
فروش فلنج استیل

فروش فلنج استنلس استیل فروش فلنج گلودار استیل فروش فلنج گردن دار استیل فروش فلنج اسلیپون استیل فروش فلنج کور استیل فروش فلنج تخت استیل فروش فلنج لبه دار استیل فروش فلنج استیل RTJ فروش فلنج استیل PN10 فروش فلنج استیل PN16 فروش فلنج استیل 316 فروش فلنج استیل 304 فروش فلنج استیل کلاس 150 …

tee 316
قیمت اتصالات استیل

قیمت اتصالات استنلس استیل قیمت اتصالات استیل جوشی قیمت اتصالات جوشی استیل قیمت اتصالات استیل 304 قیمت اتصالات استیل 316 قیمت اتصالات استیل رده 10 قیمت اتصالات استیل رده 40 قیمت اتصالات استیل رده 80 قیمت زانو استیل قیمت تبدیل استیل قیمت تبدیل صاف استیل قیمت تبدیل غیر هم مرکز استیل قیمت سه راه استیل …

ss316l fittings
فروش اتصالات استیل

فروش اتصالات استنلس استیل فروش زانو استیل فروش سه راه استیل فروش تبدیل استیل فروش تبدیل صاف استیل فروش تبدیل غیر هم مرکز استیل فروش کپ استیل فروش زانو استیل 304 فروش زانو استیل 316 فروش سه راه استیل 304 فروش سه راه استیل 316 فروش اتصالات جوشی استیل فروش اتصالات استیل 304 فروش اتصالات …

fitiinges pipe
اتصالات جوشی

اتصالات جوشی رده 40   اتصالات جوشی رده 80 اتصالات جوشی رده 160 زانو رده 40 سه راه رده 40 تبدیل رده 40 کپ رده 40 زانو رده 80 سه راه رده 80 تبدیل رده 80 کپ رده 80 کلیه اتصالات های جوشی در متریالهای A234 WPB – A420 WPL6-WPHY 42/WPHY 46/WPHY 52/ WPHY 56/ …