شماره تماس : 02155980928

02155980332

56467788
لوله استیل 310

لوله استیل 310S لوله استیل 310 1/2 اینچ لوله استیل 310 3/4 اینچ لوله استیل 310 1 اینچ لوله استیل 310 11/2 اینچ لوله استیل 310 2 اینچ لوله استیل 310 21/2 اینچ لوله استیل 310 3 اینچ لوله استیل 310 رده 10 لوله استیل 310 رده 40 جهت کلیه پروژه های صنعتی نفت و …

SS PIPE 304L
لوله استیل 304

لوله استیل 304L لوله استیل 304 1/2 اینچ لوله استیل 304 3/4 اینچ لوله استیل 304 1 اینچ لوله استیل 304 11/4 اینچ لوله استیل 304 11/2 اینچ لوله استیل 304 2 اینچ لوله استیل 304 21/2 اینچ لوله استیل 304 3 اینچ لوله استیل 304 4 اینچ لوله استیل 304 5 اینچ لوله استیل …

fitting a105
اتصالات فشار قوی

اتصالات فشار قوی کلاس 3000 زانو فشار قوی مهره ماسوره فشارقوی سه راه فشار قوی تبدیل فشار قوی تردولت فشار قوی وردولت فشار قوی بوشن فشار قوی مغزی فشار قوی مهره ماسوره فشار قوی کلاس 3000 زانو فشار قوی کلاس 3000 سه راه فشار قوی کلاس 3000 تبدیل فشار قوی کلاس 3000 بوشن فشار قوی …

uiyi
لوله مانیسمان

لوله مانیسمان a106 grb لوله مانیسمان رده 20 فروش لوله مانیسمان اهواز لوله مانیسمان رده 160 لوله مانیسمان چینی لوله مانیسمان رده 40 اهواز قیمت لوله مانیسمان بدون درز قیمت لوله مانیسمان گاز لوله مانیسمان گاز قیمت لوله مانیسمان رده 20 قیمت لوله مانیسمان رده 40 قیمت لوله مانیسمان رده 80 فروش لوله مانیسمان رده …

rte
بال ولو

بال ولو a216 wcb بال ولو فلنجدار LF2 بال ولو فلنجدار A105 بال ولو کلاس 150 – بال ولو کلاس 300 – بال ولو کلاس 600 – بال ولو کلاس 900 – بال ولو کلاس 1500 – بال ولو کلاس 2500 در متریالهای مختلف جهت کلیه پروژه های صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی و…

drd
گیت ولو

گیت ولو فلنجدار a216 wcb گیت ولو لب جوش a216 wcb گیت ولو فلنجدارفولادی a105 گیت ولو دنده ای کلاس 800 گیت ولو جوشی کلاس 800 گیت ولو نیپل دار کلاس 800 گیت ولو کلاس 150 – گیت ولو کلاس 300 – گیت ولو کلاس 600 – گیت ولو کلاس 1500 در متریالهای مختلف جهت …

ererr
فروش شیر گازی کیتز

قیمت شیر گازی کیتز فرش شیر گازی برنجی کیتز قیمت شیر گازی 1/2 اینچ قیمت شیر گازی 3/4 اینچ قیمت شیر گازی 1 اینچ قیمت شیر گازی 11/4 اینچ قیمت شیر گازی 11/2 اینچ قیمت شیر گازی 2 اینچ قیمت شیر گازی 21/2 اینچ قیمت شیر گازی 3 اینچ فروش گازی کیتز برنجی قیمت گازی …

tyt
قیمت شیر فلکه کیتز

قیمت فلکه برنجی کیتز قیمت شیر کشویی کیتز قیمت شیر کشویی برنجی کیتز قیمت شیر فلکه کیتز قیمت شیر فلکه برنزی کیتز قیمت شیر فلکه کیتز 1/2 اینچ قیمت شیر فلکه کیتز 3/4 اینچ قیمت شیر فلکه کیتز 1 اینچ قیمت شیر فلکه کیتز 11/4 اینچ قیمت شیر فلکه کیتز 11/2 اینچ قیمت شیر فلکه …

ere
فروش شیر فلکه کیتز

فروش شیر فلکه برنجی کیتز فروش شیر فلکه کیتز ژاپن فروش فلکه برنجی کیتز فروش شیر فلکه کیتز 1/2 اینچ فروش شیر فلکه کیتز 3/4 اینچ فروش شیر فلکه کیتز 1 اینچ فروش شیر فلکه کیتز 11/4 اینچ فروش شیر فلکه کیتز 11/2 اینچ فروش شیر فلکه کیتز 2 اینچ فروش شیر فلکه کیتز 21/2 …

eryuiuy
فروش شیر فلکه سیم ایتالیا

فروش شیر فلکه سیم فروش شیر فلکه برنجی سیم فروش شیر فلکه سیم 1/2 اینچ فروش شیر فلکه سیم 3/4 اینچ فروش شیر فلکه سیم 1 اینچ فروش شیر فلکه سیم 11/4 اینچ فروش شیر فلکه سیم 11/2 اینچ فروش شیر فلکه سیم 2 اینچ فروش شیر فلکه سیم 21/2 اینچ فروش شیر فلکه سیم …