شماره تماس : 02155980928

02155980332

hdpepipe pn10-16
مزایای لوله های پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن در سایزهای 16 الی 630 میلیمتر بصورت کلاف و شاخه در فشار های کاری 4 الی 25 اتمسفر با موادهای pe100-pe80-pe63 تولید و عرضه میگردده لوله های پلی اتیلن مصرفی خواص و بسیاری دارند که در انواع پروژه ها مصرف میگردد. در واقع مهمترین عامل استفاده از لوله های پلی اتیلن …

Corrugated HDPE pipes
لوله پلی اتیلن فاضلابی

لوله های پلی اتیلن فاضلابی لوله های فاضلابی پلی اتیلن در دو نوع تولید میگردد تکجداره و دوجداره لوله های فافصلابی تکجداره در فشار کاری 4 بار تولید و در پروژه های ساختمانی مصرف میگردد لوله های فاضلابی دوجداره در فشار کاری 16/5 و 34/5 و 64 کیلو نیوتن در سایزهای 160 الی 2000 میلیمتر …

HDPE Pipes
لوله کاروگیت فاضلابی

لوله های کاروگیت فاضلابی لوله های فاضلابی کاروگیت در سایز های 110 میلیمتر الی 2000 تولید و عرضه میگردد کلیه تولید این نوع لوله های کاروگیت فاضلابی با مواد pe 80 پلی اتیلن میباشد کاربرد لوله های کاروگیت فاضلابی جمع آوری آبهای سطحی شبکه های فاضلاب روستایی و شهری شبکه های زهکشی و آبیاری تحت …

pe-pipe
قیمت لوله کاروگیت

قیمت انواع لوله های کاروگیت لوله های کاروگیت فاضلابی در سایزهای 2000 الی 160 میلیمتر در فشار کاری 64-31/5-16/5 کیلو نیوتن تولید میگردد لوله های کاروگیت فاضلابی با مواد پلی اتیلن pe 80 تولید میگردد کلیه لوله های کاروگیت جهت پروژه های فاضلابی شهری و روستایی و کشاورزی و….عرضه می گردد.  

Corrugated pipe
فروش لوله کاروگیت

فروش انواع لوله های کاروگیت لوله های کاروگیت فاضلابی در سایزهای 110 الی 2000 میلیمتر تولید میگردد لوله های کاروگیت فاضلابی در فشارهای 16/5 و 34/5 و 64 کیلو نیوتن لوله های کاروگیت فاضلابی با مواد pe 80 همان پلی اتیلن تولید میگردد مصارف این نوع لوله ها فاضلاب شهری و روستایی و انتقال آب …

pe-pipe
قیمت لوله پلی اتیلن

قیمت لوله های پلی اتیلن لوله های پلی اتیلن معمولا جهت مصارف فاضلابی و کشاورزی و سد سازی در سایزهای 16 الی 630 میلیمتر تولید میگردد لوله های پلی اتیلن تکجداره 4 بار جهت مصارف فاضلابی لوله های پلی اتیلن تکجداره 6 بار جهت مصارف کشاورزی لوله های پلی اتیلن تکجداره 10 بار جهت آب …

hdpe-Pipe
فروش لوله پلی اتیلن

فروش انواع لوله های پلی اتیلن لوله های پلی اتیلن تکجداره pe100-pe80-pe63 در سایزهای 16 میلیمتر الی 630 میلیمتر تولید میگردد لوله های پلی اتیلن 4 بار جهت مصارف فاضلابی لوله های پلی اتیلن 6 بار جهت مصارف کشاورزی لوله های پلی اتیلن 10 بار جهت مصارف آب رسانی لوله های پلی اتیلن 16 بار …

hdpe_corrugated_pipe
لوله کاروگیت

لوله های کاروگیت از نوع لوله های پلیمری هستند که در تاسیسات آب و فاضلاب مصرف میگردد. این نوع لوله های کاروگیت دوجداره در فشار کاری 16.5 – 31.5 و 64 کیلو نیتون تولید و عرض میگردد. تولید این نوع لوله های کاروگیت در سایزهای 110 الی 2000 میلیمتر میباشد. که جهت انتقال فاضلاب شهری …

Gate-valve-cl 150 -300 - 600
گیت ولو نیپون

گیت ولو فولادی نیپون a216 wcb گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 2 اینچ گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 21/2 اینچ گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 3 اینچ گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 4 اینچ گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 5 اینچ گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 6 اینچ گیت …

get
گیت ولو اوریون

گیت ولو فولادی اوریون a126 wcb گیت ولو فلنجدار اوریون کلاس 150 2 اینچ گیت ولو فلنجدار اوریون کلاس 150 21/2 اینچ گیت ولو فلنجدار اوریون کلاس 150 3 اینچ گیت ولو فلنجدار اوریون کلاس 150 4 اینچ گیت ولو فلنجدار اوریون کلاس 150 5 اینچ گیت ولو فلنجدار اوریون کلاس 150 6 اینچ گیت …