شماره تماس : 02155980928

02155980332

گیت ولو نیپون

گیت ولو فولادی نیپون a216 wcb

Gate-valve-cl 150 -300 - 600

گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 2 اینچ

گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 21/2 اینچ

گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 3 اینچ

گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 4 اینچ

گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 5 اینچ

گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 6 اینچ

گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 8 اینچ

گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 10 اینچ

گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 12 اینچ

گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 14 اینچ

گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 16 اینچ

گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 18 اینچ

گیت ولو فلنجدار نیپون کلاس 150 20 اینچ

شیر فلکه فولادی نیپون جهت کلیه پروژه های صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی و …

شیر فلکه فلنجدار نیپون در متریال a216 wcb در کلاس 300 و 600 موجود میباشد.