شماره تماس : 02155980928

02155980332

گیت ولو اوریون

گیت ولو فولادی اوریون a126 wcb

gate-valvesget

گیت ولو فلنجدار اوریون کلاس 150 2 اینچ

گیت ولو فلنجدار اوریون کلاس 150 21/2 اینچ

گیت ولو فلنجدار اوریون کلاس 150 3 اینچ

گیت ولو فلنجدار اوریون کلاس 150 4 اینچ

گیت ولو فلنجدار اوریون کلاس 150 5 اینچ

گیت ولو فلنجدار اوریون کلاس 150 6 اینچ

گیت ولو فلنجدار اوریون کلاس 150 8 اینچ

گیت ولو فلنجدار اوریون کلاس 150 10 اینچ

گیت ولو فلنجدار اوریون کلاس 150 12 اینچ

گیت ولو فلنجدار اوریون کلاس 150 14 اینچ

گیت ولو فلنجدار اوریون کلاس 150 16 اینچ

گیت ولو فلنجدار اوریون کلاس 150 20 اینچ

شیر فلکه اوریون جهت کلیه پروژه های صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی و…

شیر فلکه فولادی اوریون در متریال a216 wcb در کلاس های 300 و 600 موجود میباشد.