شماره تماس : 02155980928

02155980332

گیت ولو فولادی کلاس 800

 

گیت ولو کلاس 800

9090

گیت ولو فولادی کلاس 800 1/2 اینچ

گیت ولو فولادی کلاس 800 3/4 اینچ

گیت ولو فولادی کلاس 800 1 اینچ

گیت ولو فولادی کلاس 800 11/4 اینچ

گیت ولو فولادی کلاس 800 11/2 اینچ

گیت ولو فولادی کلاس 800 2 اینچ

گیت ولو کلاس 800 ساکت

گیت ولو کلاس 800 دنده ای

گیت ولو A105 CL800

گیت ولو فولادی A105 CL800

گیت ولو فولادی LF2 CL800

جهت کلیه پروژه های صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی و…..